Mành hạt gỗ hoa loa kèn

Chất liêu: hạt gỗ bồ đề.
✓ Phù hợp treo trước cửa ra vào, cửa tiền sản, tiền phòng
✓ Kết hợp các màu sắc: nâu cánh dán, trắng gỗ,…
✓ Loại hạt: tùy chọn hạt to hoặc hạt nhỏ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mành hạt gỗ hoa loa kèn”

Your email address will not be published. Required fields are marked *