Mành hạt gỗ phú quý sinh

Chất liêu: hạt gỗ bồ đề.
✓ Phù hợp treo trước cửa ra vào, cửa tiền sản, tiền phòng
✓ Kết hợp các màu sắc: nâu cánh dán, trắng gỗ,…
✓ Loại hạt: tùy chọn hạt to hoặc hạt nhỏ.
✓ Thiết kế thêm: tùy theo số lượng quả trám

manh-hat-go-phu-quy-sinh

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mành hạt gỗ phú quý sinh”

Your email address will not be published. Required fields are marked *