Mành hạt gỗ pơmu chữ phúc hán tự

Chất liêu: hạt gỗ pơmu
✓ Phù hợp treo trước cửa ra vào, cửa tiền sản, tiền phòng
✓ Màu sắc: vàng đồng
✓ Kích thước hạt: 12mm

manh-hat-go-pomu-chu-phuc-han

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mành hạt gỗ pơmu chữ phúc hán tự”

Your email address will not be published. Required fields are marked *