Mành hạt gỗ pơmu trơn 1 màu

Chất liêu: hạt gỗ pơmu
✓ Phù hợp treo trước cửa ra vào, cửa tiền sản, tiền phòng
✓ Màu sắc: vàng đồng
✓ Kích thước hạt: 12mm

manh-hat-go-pomu-tron

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mành hạt gỗ pơmu trơn 1 màu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *